Dialoog

Een dialoog is een gesprek waarbij aandacht is voor de ervaringen en dromen van elke deelnemer bij een vantevoren afgesproken thema. Een in de dialoog geschoolde gespreksleider begeleidt dit gesprek, zodat de tijd en aandacht goed wordt verdeeld over de deelnemes.
 
Vaak merk je bij discussies of debatten dat mensen met het gevoel weggaan dat er maar één winnaar is, diegene die met de beste argumenten komt. In een dialoog is juist elke deelnemer winnaar, omdat iedereen aan de beurt komt om iets te vertellen, zonder dat er gediscussieerd wordt. In een dialoog stel je juist vragen aan elkaar, om zaken die je niet snapt helderder te krijgen.
 
Dialoog gaat om ‘samen’ praten, niet 'tegen' elkaar, zoals vaak het geval is bij discussie en debat.
 
Tijdens een dialoogbijeenkomst in de week van 7-14 november 2015 houdt een groepje van 4-8 mensen een gesprek van ongeveer 2,5 uur samen met een getrainde gespreksleider, die weet hoe je een goede dialoog kunt houden.
 
Elke deelnemer stelt zich voor, mag een positieve ervaring vertellen die hij of zij zelf heeft meegemaakt, mag een droom delen over de ideale situatie die bij het thema past en vertelt uiteindelijk in de vierde ronde welke kleine stap hij of zij zelf de volgende dag gaat maken om die droom waar te maken.
 
Het gespek heeft vier gespreksrondes:

 1. Elkaar Ontmoeten
 2. Ervaringen delen
 3. Dromen delen
 4. Doen

 
Tijdens het gesprek is het handig om de volgende dialoogspelregels te volgen:

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken.
 • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden ('ik zeg' i.p.v. 'men zegt').
 • Vraag toelichting, of stel een vraag als er toch algemeenheden op tafel komen, of als je iets niet snapt.
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze door een vraag te stellen.

                                                                                                                                Bron: Nederland In Dialoog
 
De aan tafel aanwezige gespreksleider leidt het gesprek en zorgt dat het geen discussie of debat wordt, maar dat de aandacht voor elke deelnemer aan tafel goed wordt verdeeld.
 
Het doel van Leiden in Dialoog is om verbinding te leggen tussen Leidenaren bewoners van aangrenzende gemeenten, die elkaar anders misschien nooit zouden ontmoeten. Daarnaast zien we graag in elk hoekje van Leiden en Leiderdorp mensen die ervaringen, dromen en ideeën kunnen delen en actief aan de slag kunnen als ze die dromen willen realiseren.
 
De Dag van de Dialoog  berust op 6 pijlers:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van ongeveer 6 personen aan tafels verspreid over de stad.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met de 4 stappen ontmoeten, delen, dromen, doen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.